Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Městský soud v Praze nařídil jednání ve věci žaloby společnosti SAPARIA a.s. IČO : 26117649, Libušská 319, 140 00 Praha 4, na vyloučení nemovitostí bývalého masokombinátu z konkursní podstaty MASOSPOL a.s. v likvidaci na 1.října 2018. Řízení je vedeno pod sp.zn. 58 Cm 7/2017.

Jak už správce dříve informoval, Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 31.května 2017, č.j.: 10 Cmo 206/2010-313, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14.září 2010, č.j.: 58 Cm 81/2009-77, kterým zamítl žalobu SAPARIA a.s. na vyloučení nemovitostí bývalého masokombinátu v Písnici z konkursní podstaty MASOSOPOL a.s. v likvidaci a věc vrátil soudu I. instance k dalšímu řízení.

V současné době se obě sporné strany k dalšímu průběhu řízení písemně vyjádřily a přednesly svoji argumentaci .

S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738