Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Jak již správce informoval, Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 3.6.2020, sp.zn.: 13 Cmo 15/2019, zamítl odvolání SAPARIA a.s. a potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11.března 2019, č.j.: 58 Cm 7/2017-429.

Jak známo soud I.instance zamítl vylučovací žalobu SAPARIA a.s., kterou se tato společnost domáhala vyloučení nemovitostí bývalého masokombinátu v Praze - Písnici z konkursní podstaty MASOSPOL a.s. v likvidaci.

Rozhodnutí soudů o zamítnutí vylučovací žaloby SAPARIA a.s. nabylo právní moci dne 3.7.2020. SAPARIA a.s. podala proti výše uvedenému rozsudku Vrchního soudu v Praze ve stanovené lhůtě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a návrh na odklad vykonatelnosti.

O dalším vývoji ve věci bude správce informovat.


S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738