Jednání u VS v Praze o vylučovací žalobě SAPARIA a.s.

Dne 20.6.2013 proběhlo jednání u VS v Praze ve věci č.j.: 10 Cmo 206/2010 o vylučovací žalobě SAPARIA a.s. ohledně nemovitostí bývalého areálu masokombinátu v Praze 4-Písnici, zapsaných v konkursní podstatě úpadce Masospol a.s. v likvidaci, na kterém odvolací soud rozsudek soudu I. stupně změnil tak, že žalobě opět vyhověl. Nabytím právní moci rozsudku ze dne 20.6.2013 po jeho doručení sporným stranám budou předmětné nemovitosti vyloučeny z konkursní podstaty. Vzhledem k tomu, že bylo zejména porušeno právo žalovaného na spravedlivý proces, se správce konkursní podstaty rozhodl, že po obdržení písemného vyhotovení rozsudku podá v zákonných lhůtách proti tomuto rozhodnutí dovolání k NS ČR a ústavní stížnost k ÚS ČR.

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738