Oznámení správce konkursní podstaty:

V souvislosti s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 10.března 2011, č.j.: 10 Cmo 206/2010-120, který nabyl právní moci dne 6.4.2011, jsem k uvedenému dni vyloučil z konkursní podstaty nemovitosti areálu bývalého masokombinátu v Praze 4- Písnici, nyní známého též jako tzv. Malá Hanoj.

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738